Bioasekuracja: nowe zasady

W 2015 roku Polska, Estonia, Litwa i Łotwa zmuszone zostały do opracowania pewnego planu, jakim jest bioasekuracja. Na czym polega? To nic innego jak przepisy, które wskazują jakie środki ostrożności muszą wprowadzić producenci świń w danym kraju.

Po krótce

Jest to walka z afrykańskim pomorem świń. strong>Bioasekuracja to przede wszystkim odpowiednie ogrodzenie dla zwierząt, zamknięte drzwi, obecność dezynfekcyjnych mat przy wejściu do chlewni, ograniczenie postronnych osób z zewnątrz do minimum, które powinny posiadać na sobie odpowiednie okrycie ochronne. Ponadto na teren chlewni nie można wnosić produktów wieprzowych, żadnej dziczyzny. Nie może wjeżdżać tam zbyt dużo samochodów, a kupowane świnie powinny być z zaufanych źródeł. To zasady obowiązujące w chlewniach komercyjnych. Te niekomercyjne obowiązywać mają inne zasady, w tym zakaz wprowadzania na teren gospodarstwa mięsa z dzików, wszelki ubój świń powinien być przeprowadzany pod nadzorem weterynarza, nie można ponadto hodować loch i knurów.

Dalsza przyszłość

Bioasekuracja przewiduje kontrole wszelkich gospodarstw i sprawdzanie, czy są one dostosowane do nowych zasad. Jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości, gospodarstwo dostanie miesiąc na poprawę błędów. Jeśli takowe nie nastąpią, inspekcja może zlecić ubój świń i wprowadzenie zakazu hodowania ich przez następne trzy lata. Może zostać nałożona również kara grzywny. Co daje nam wystąpienie tych nowych zasad? Przede wszystkim utrzymanie wysokiego poziomu zdrowia naszych zwierząt oraz jego poprawę w znacznym stopniu. Świadomość błędów powinna rosnąć wśród hodowców i na gospodarstwach; jest to klucz do uzyskania coraz lepszych rezultatów i większego bezpieczeństwa. Nie możemy również bagatelizować sprawy, jaką jest kwarantanna. Jest ona niedoceniana, a konieczna. Wynika to zapewne z niewiedzy; ma ona na celu zabezpieczenie stada przed zachorowaniem i rozwojem chorób. Umożliwi on również pobranie wyników do badań, dlatego warto zacząć zwracać uwagę na przydatność kwarantanny i nie skracać jej do minimum.

Leave a Reply