Jakie funkcje posiadają programy hotelowe?

Branża hotelarska działa na zasadach prawidłowego zarządzania na każdym etapie. Wszystkie wewnętrzne zespoły i departamenty muszą znaleźć spójny sposób współpracy, aby stworzyć idealne warunki dla gości. Niestety, aby rozwinąć i poszerzyć działalność hotelarską, przeprowadzenie ręcznej organizacji danych i konserwacji staje się zbyt czasochłonne i uciążliwe. W takich sytuacjach niezbędny okazuje się zautomatyzowany program hotelowy – http://www.chart.pl/systemy-hotelowe/. Zapewnia on właścicielom hoteli wiele korzyści, które mogą poprawić wydajność i umożliwić generowanie większej liczby przychodów.

Programy hotelowe porównanie

Nowoczesny program hotelowy pozwala w czasie rzeczywistym sprawdzać status pokoi hotelowych. Pracownicy recepcji mogą rezerwować miejsca bezpośrednio na konsoli biurkowej i z łatwością aktualizować. System rezerwacji obsługiwany przez program Chart posiada moduł, który automatycznie przydziela pokoje innym gościom, skanując dane hotelu przy użyciu różnych parametrów, takich jak dostępność, dyspozycyjność czy gotowość do zameldowania. Oprogramowanie dla hoteli pozwala nie tylko na zmaksymalizowanie komfortu obsługi za pośrednictwem strony internetowej, Program hotelowy może zarządzać wszystkimi kanałami za pośrednictwem jednego interfejsu, dzięki czemu możliwe jest na przykład utrzymanie prawidłowego stanu zapasów i równomierności we wszystkich kanałach za pośrednictwem jednej platformy. Pomaga to w uproszczeniu operacji zespołu ds. rezerwacji, a także zagwarantuje wyeliminowanie problemów takich jak podwójne lub nadmierne księgowanie. Systemy rezerwacji są niezwykle łatwe w obsłudze, upraszczają operacje i jednocześnie zwiększają przychody hotelu. Kiedy technologia może skutecznie pomóc właścicielom hoteli, nie ma absolutnie żadnego powodu, aby korzystać ze staroświeckich metod. Dlatego zamiast spędzać kolejny dzień na zarządzaniu kosztami operacyjnymi, lepiej poprawić wydajność i zadbać o swoich gości za pośrednictwem programu hotelowego.

Automatyzacja rezerwacji i usprawnienie innych usług

Wiele hoteli promuje swoją działalność, oferując bezpłatne anulowanie rezerwacji lub zmiany w rezerwacji do określonej daty. Jeśli hotel nie posiada własnego systemu rezerwacji oraz ma do czynienia z różnymi dostawcami, może to powodować wiele zamieszania w rezerwacji i generować ogromne straty. Zintegrowany program hotelowy umożliwia synchronizację informacji za pośrednictwem wszystkich systemów, dzięki czemu wszelkie rezerwacje anulowane lub zmieniane przez klientów są na bieżąco aktualizowane w czasie rzeczywistym. Za sprawą odpowiedniego oprogramowania hotel z minimalnym personelem może skutecznie zarządzać kilkoma zadaniami jednocześnie. Pracownicy mogą w ten sposób zarządzać kontrolą grup, sprawdzać innych gości, potwierdzać rezerwacje i wykonywać wiele innych czynności. Oprogramowanie tego typu w bardzo dużym stopniu centralizuje zarządzanie hotelem. Scentralizowane podejście do systemu rezerwacji pomaga informować wszystkich pracowników o ewentualnych zmianach. Personel sprzątający może aktualizować pokoje, które są gotowe do zameldowania, a recepcja może z kolei sprawdzić, które pokoje zostały wymeldowane. Wszystkie zadania mogą być przydzielane szybko i łatwo. Zapewnia to całkowitą przejrzystość i zmniejsza ryzyko utraty kluczowych informacji z powodu braku komunikacji między pracownikami hotelu. W dziedzinie takiej jak programy hotelowe porównanie najpopularniejszych z nich pozwala na wyróżnienie najlepszego, którym jest program Chart.

Oprogramowanie hotelowe Chart

Obsługa recepcyjna i usprawnienie operacji księgowych to nie jedyne funkcje programu hotelowego Chart. Elastyczne usprawnienia dopasowane są bezpośrednio do potrzeb hoteli, dzięki czemu współpracujące z systemem aplikacje zainstalowane na urządzeniach pracowników przyczyniają pozwalają na raportowanie realizowanych zadań. Ma to bardzo duże znaczenie w przypadku obiektów hotelowych z dużym personelem, który zajmuj się bezpośrednią obsługą pokojów dla gości. Podstawowe funkcje oprogramowania Chart pozwalają na prowadzenie grafiku pracowników, a tym samym wyznaczanie poleceń do realizacji konkretnych zadań za pomocą systemu i aplikacji. Dzięki rozbudowanym funkcjom zarządzania rezerwacjami oraz ofertami noclegowymi, możliwe jest publikowanie ich na stronie internetowej hotelu oraz rozmaitych portalach rezerwacyjnych. Nowoczesny program hotelowy Chart pozwala również na bezproblemową obsługę urządzeń zewnętrznych czy elementów systemu inteligentnego budynku, m.in. programowania kart, ustalania i kontrolowania dostępu do określonych pomieszczeń w budynku, internetu oraz centrali telefonicznej. Za pomocą programu da się również rozliczać pobyt gości hotelowych, zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Dotyczy to fakturowania i sporządzania rachunków za pobyt, jak również korzystanie z usług dodatkowych oferowanych przez dany hotel. Oprogramowanie hotelowe Chart zajmuje się także operacjami statystycznymi i księgowymi, włącznie z generowaniem raportów na temat działalności obiektu.

Leave a Reply